# میلگرد

تیرچه

انواعتیرچه - تیرچهخرپایی     تیرچه های ساخته شده از خرپای فولادی و پاشنه بتنی میباشد. - اجزاءتشکیلدهندهتیرچهخرپایی      تیرچه پیش ساخته خرپایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید