آزمایش CBR یا تعیین نسبت باربری خاک

آزمایش CBR یا تعیین نسبت باربری خاک

 

     آزمایش CBR را شخصی به نام پورتر (Porter) در سال 1926 مطرح کرد و پس از آن در سال 1929، توسط اداره راه سازی ایالت کالیفرنیا آمریکا گسترش یافت. آزمایش CBR متداول ترین روش تعیین مقاومت نسبی خاک ها برای راه سازی است. با استفاده از نتایج این آزمایش می توان ظرفیت باربری خاک بستر و کلیه لایه های روسازی از قبیل زیر اساس و اساس را تعیین و بر اساس آن ضخامت این لایه ها را بدست آورد. عدد CBR به صورت درصد بیان می شود و به صورت زیر محاسبه می شود.  

دانلود متن

منبع : http://sazedan.com/section/soil/TestsOfSoilBearing

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 16 بازدید