تیرچه و بلوک

اجزاء سقف تیرچه بلوک عبارتند از:

1-  تیرچه

2- بلوک

3- میلگرد حرارتی و ادکا

4- بتون

تیرچه  خود دو نوع است:

تیرچه فندوله ای  و تیرچه بتونی

      برای ساخت یک تیرچه قبل از هر کاری با توجه به طول تیرچه و جا و مکان اجرایی آن میلگرد طولی و میلگرد زیگزاگ آن انتخاب و در کارگاه جوشکاری جوش داده می شود و جهت کار گذاشتن در بتون آماده میگردد. در تیرچه بتونی اول بتون در داخل قالب فلزی آن ریخته می شود و سپس میلگرد جوش داده شده و آماده با تکان دادن، داخل قالب بتون قرار می گیرد. اما در تیرچه فندوله ای که در حال حاضر اکثر تیرچه ها به جز استان کردستان با این روش ساخته می شوند، روش ساخت کمی فرق میکند در اینجا قالبهای سوفال فندوله را در سطح صاف و ترازی در یک خط راست به اندازه طول تیرچه مورد نیاز قرار می دهند و میلگرد آماده شده را در داخل قالب میگذارند و دوغاب بتونی را روی میلگرد داخل قالب میریزند قالبهای سوفال این امکان را می دهند که تیرچه های زیادی به طور همزمان ساخته شوند واین دلیل آن است که بیشتر تیرچه ها با فندوله ساخته می شوند. بعد از محکم شدن بتون، تیرچه آماده اجرا در سقف می شود .

دانلود متن

منبع : http://sazedan.com/section/Other

/ 0 نظر / 10 بازدید